ANSATTE

Ledelsen

Gro Karper Bjørgaas Assisterende rektor og lærer i norsk

Lukas Lorf-Wollesen Administrasjonssjef, lærer i kristendom og skoleprest


Ressursteam

Suzanne Skintveit Elevinspektør og lærer i engelsk

Trond Sneås Skauge Spesialpedagog og lærer i informasjonsteknologi

Bente Vatle Helsesøster


PEDAGOGISK PERSONALE

Madeleine Joys Andersen Karrierveileder og lærer i norsk

Kristin Berle Lærer i matematikk, kjemi, biologi og naturfag.

Mariano González Campo Lærer i spansk og sosiologi og sosialantropologi

Lene Dåvøy Lærer i norsk og latin

 
 

Angelica Gamboa

Lærer i psykologi

Kjersti Krog Hansen Lærer i tysk

Jon Anders Hovland Lærer i engelsk, internasjonal engelsk, samfunnsfag og norsk

Birgith Kalve Lærer i kristendom og religion og etikk

 

Arne Kleppestrand Lærer i matematikk

Johanne Lein Lærer i matematikk og fysikk

Sébastien Liautaud Lærer i fransk og historie og filosofi

Remy Monzon Lærer i kroppsøving

 

Per Nordmo Lærer i historie og samfunnsfag

Bjørn Olsen Lærer i historie, historie og filosofi og politikk og menneskerrettigheter

Elena Perghem Trinnleder VG1 og lærer i italiensk

Inge Risheim Lærer i biologi

 

Theresa Robberstad Lærer i psykologi, religion og etikk og engelsk litteratur og kultur

Eirik Sukke Lærer i kristendom

Espen Tangnes Lærer i naturfag, kjemi, geografi og geofag

 

Agnete Telle-Ariansen Lærer i rettslære

Espen Vaular Trinnleder VG3 og lærer i naturfag, matematikk og kjemi

Sabrina Tennebekk Lærer i geografi og kroppsøving

Tina Tollaksvik Lærer i norsk

Siren Elise Økland Vardøy Trinnleder VG2 og lærer i matematikk


merkantilt ansatte

2628.jpg

Ragnhild Gurvin Loe Drifts- og regnskapsleder

2459.jpg

Paul Nguyen Vaktmester

2693.jpg

Kristin Nordtveit Kontorkonsulent

2650.jpg