2671.jpg

Petter Gjessing

Rektor

Har tidligere jobbet som lærer og inspektør i offentlige og private skoler. Utdannet som lærer i historie, samfunnsfag, norsk og kristendom. Skolelederutdanning fra Norges handelshøyskole (rektorskolen), NLA og KPH i Wien.

Opptatt av organisasjonsutvikling, skolekultur og endringsledelse. Likeverd, respekt og toleranse er verdier som jeg er ønsker å fremheve. Har hatt diverse verv innenfor fotballen, forsvaret og Universitetet i Bergen.

Lidenskapelig opptatt av fotball. Da spesielt SK Brann og Liverpool FC, med fast sete på Brann Stadion.

Konverterte til den Katolske kirke i 2005.

E-post: petgj@stpaulgymnas.no