2729.jpg

Lene Dåvøy

Lærer i norsk og latin

E-post: Lenda@stpaulgymnas.no

Jeg er så heldig å ha fått jobbe ved St. Paul gymnas helt siden oppstarten i 2012, og har undervist i latin og norsk. Jeg trives veldig godt i jobben min her. Tidligere har jeg jobbet med undervisning i latin på Universitetet i Bergen, samt oversatt noen verk fra latin til norsk. Utdanningen min har jeg fra Universitetet i Bergen, hvor jeg har hovedfag i latin. Bakgrunnen min er gunstig i samarbeidet vi på St. Paul gymnas har med Universitetet i Bergen.

På gymnaset setter jeg spesielt stor pris på kontakten jeg får med de flotte ungdommene. Jeg er opptatt av at alle elever skal finne sin plass og trives på skolen, og et av høydepunktene i jobben er å få være mentor og slik kunne følge hver enkelt mentorelev tett gjennom skolegangen. Ellers er jeg opptatt av sang, musikk, kunst og kultur, noe jeg også forsøker å dra inn i undervisningen min.

Latin er et kjempespennende fag, som en ikke kan legge fra seg når en først har begynt å lære det. Lurer du på hvor et norsk ord kommer fra, finner du ofte svaret i det latinske språket.

For å lære mer om latin, klikk her.