LINJENE - ENGELSK LITTERATUR OG KULTUR - HISTORIE OG FILOSOFI - INTERNASJONAL ENGELSK - POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER - PSYKOLOGI - RETTSLÆRE - SOSIOLOGI

Programfaget Latin

Latin er et kjempespennende fag som du garantert kommer til å få bruk for resten av livet! Latin er språket til de gamle romerne, og romerne har hatt stor betydning for vår egen kultur. Vi har arvet mye fra romerne, blant annet skolefagene vi har, teateret, den julianske kalenderen og mye, mye mer. Mange norske ord, som for eksempel mobil, data, motor og rektor, er egentlig latinske.

I Latin 1 jobber vi med tema som dagliglivet i antikken, romerske tradisjoner, tro og myter, kultur og historie, og vi studerer hvordan den romerske antikken blir brukt og formidlet i dag gjennom kunst, arkitektur, litteratur og film. Du kommer til å lære å lese og forstå latinske tekster og innskrifter, og få kunnskap om hvordan norske, engelske og latinske ord er bygget opp og hvordan de er laget.

I Latin 2 trekker vi også linjer til både middelalderen og renessansen, og leser tekster som ble skrevet etter romerne: dikt, sanger, liturgi, bibeltekster og (ikke minst) tekster av Ludvig Holberg. En studietur hører også med, og muligheter for å ta eksamen i latin ved Universitetet i Bergen. Latinstudiet ved St. Paul gymnas gir et halvt ekstrapoeng per år.

LATIN7.jpg

Kunnskaper om den romerske kulturen og det latinske språket er viktige forutsetninger for å kunne forstå vår egen kultur, og gir et godt grunnlag for å forstå vårt eget språk. Hvis du kan litt latin kan du også lettere forstå og lære andre fremmedspråk, særlig italiensk, portugisisk og spansk.