Bjørn Hellas.png

Historie og filosofi

Filosofi kommer fra det greske ordet philosophia som betyr kjærlighet til visdom. Historie handler om å forstå fortiden for å forklare nåtiden. Disse to sammen blir dynamitt og utgjør historie og filosofi.

Historie og filosofi (Hifi) er et programfag i VG2 og Historie og filosofi 2 er et programfag i VG3. Er du glad i historie og nysgjerrig på filosofi er dette et fag du bør ta. Vi går igjennom verdenshistorien fra oldtiden til i dag, og på vår vei stopper vi opp for å filosofere rundt historiske hendelser, dagsaktuelle hendelser og hva som rører seg i deg og meg. Via samtaler prøver vi å oppnå ny kunnskap. Via tekstanalyse prøver vi å oppnå ny kunnskap. Via akademisk skriving prøver vi å oppnå ny kunnskap.

Dette faget har få, om noen fasit, og det gjør det hele super- spennende. Hvordan kan du egentlig vite at du eksisterer? Finnes det en objektiv sannhet? Er det greit å drepe? Har du svaret på noen av disse spørsmålene, så er det bare å ta dette faget.

Historie og filosofi er består av to moduler: Hifi1 og Hifi2. Hifi1 fokuserer på eldre historie og filosofi frem til ca. 1750, mens Hifi2 tar for seg moderne historie og filosofi. Du kan lese mer om struktur og kompetansemål her.