_MG_3979.jpg

SOSIOLOGI

I programfaget sosiologi og sosialantropologi ser vi blant annet på hvordan mennesker samhandler, og vi prøver å forklare virkeligheten ut i fra samfunnsvitenskapelige teorier. 

Spørsmål vi stiller:

 • Hva gjør deg til den du er, og hva påvirker deg?

 • Hvordan kan man forske på samfunnsfaglige fenomener?

 • Er mennesker styrt av arv eller miljø?

 • Hva er konsekvensene av måten familiestrukturen i samfunnet har endret seg?

 • Hvorfor blir noen kriminelle?

 • Hvordan blir vi påvirket av (sosiale) media?

 • Hva er norsk kultur?

 • Hvorfor finnes det ulike familie- og slektskapsordninger?

 • Hva kjennetegner arbeidsmarkedet i Norge i dag, og hvilke jobber vil bli viktige i fremtiden?

 • Hva kjennetegner verdenshandelen i dag?

 • På hvilke måter kan vi fordele godene i samfunnet?

 • Finnes det fattigdom i Norge?

 

Arbeidsmetoder:

I tillegg til å bruke læreboken, bruker vi mye tid på diskusjon, både i små grupper og i hel klasse.  Det som er kjernen i faget er å kunne begreper, og knytte disse begrepene opp til samfunnsvitenskapelige fenomener. Derfor bruker vi en del tid på å øve på begreper på ulike måter, for eksempel ved å ha alias eller begrepsbingo. Vi bruker også film og rollespill for å belyse temaene vi gjennomgår.  Et prosjekt i løpet av året er at elevene selv skal være forskere, og velge seg et fenomen de vil forske på. De fleste vurderingene i faget er muntlige.