Internasjonal engelsk

Engelsk er et språk som snakkes over hele verden. Å fortsette med engelsk som programfag gir deg muligheten til å utvikle engelskferdighetene dine. Det er noe du absolutt vil få bruk for!

Se her for en detaljert beskrivelse av kompetansemålene i internasjonal engelsk.

 
Visit Laura.jpg

Lese og skrive

Kan man stole på fortelleren i en roman? Hva kan man lære av å lese skjønnlitteratur? I internasjonal engelsk lese vi en rekke ulike tekster. Hovedfokuset er på tekster fra 1950 og frem til i dag. Ikke bare leser vi, men vi diskuterer også innholdet i de ulike tekstene. I tillegg ser vi gjerne filmatiseringen av romanen og diskuterer likheter og forskjeller mellom bok og film.

Vi jobber med akademisk skriving i faget og du vil få flere muligheter til å utvikle din skrivekompetanse i løpet av skoleåret.

Tema

Internasjonal engelsk har seks hovedtema: språkhistorie, multikulturalisme, globale utfordringer, media, utdanning og arbeidsliv i engelskspråklige land og engelskspråklig litteratur. Vi diskuterer spørsmål som: hvorfor følger resten av verden med på amerikansk politikk? Hva er positivt og negativt med sosiale medier? Hvorfor lærer man engelsk på skolen i Norge? Hvordan bør man oppføre seg på jobbintervju i Storbritannia? Vi ser også nyheter i timene og diskuterer dem.

Man får en skriftlig karakter og en muntlig karakter i faget. Det er derfor lagt vekt på både muntlig og skriftlig aktivitet i timene gjennom skoleåret.

Dublin flagg.jpg

Språkreise til dublin, irland

Elever som tar programfaget internasjonal engelsk får tilbud om en ukes språkskole i Dublin, Irland.