I psykologi 1 vil du lære om hvordan vi utvikler oss, hvordan vi lærer, hvordan vi kan mestre utfordringer og hvordan hjernen utvikler seg i takt med dette. Vi utvikler oss gjennom hele livet, og du vil få innblikk i hva som kan hemme og fremme denne utviklingen hos enkeltindividet.    

Psykologi 1 har et forskningsprosjekt innenfor hovedområdet Mennesket og Læring, hvor elevene klekker ut gode eksperimenter som fokuserer blant annet på oppmerksomhet, hukommelse, belønningens rolle i læring, og effekten av spesifikke læringsstrategier. Elevene tester hypoteser og teorier ut på medelever, lærere og familie, og resultatene fører ofte til selvinnsikt og forbedring av egne læringsstrategier.

I psykologi 2 flyttes fokuset over på grupper og hvordan vi blir påvirket av gruppene vi tilhører, som for eksempel vår familie, våre venner eller skoleklassen. Vi blir påvirket av alle grupper vi deltar i, også på sosiale media, og bevissthet over gruppens påvirkningskraft, er en viktig del av faget. I tillegg har hovedområde Mennesket og Helse fokus på utvikling og mestring av psykiske vansker og lidelser.

Stress er et kjent fenomen for ungdommer i dag. Av den grunn, drar hele klassen på yoga i første termin for å lære seg øvelser og pusteteknikker som de kan bruke i hverdagen. 

Psykologi 1 og Psykologi 2 kan tas uavhengig av hverandre.

Psykologi er et av fagene som tilbys på Universitetet via skolens universitetslinje.

Eksamensordning:

Psykologi 1: Muntlig eksamen

Psykologi 2: Muntlig eller skriftlig eksamen