2810.jpg

Siren Økland Vardøy

Trinnleder VG2 og lærer i matematikk

E-post: sirva@stpaulgymnas.no

Jeg har lang erfaring som lærer og har tidligere jobbet på både barneskole, ungdomsskole, videregående og høyskole. I noen spennende år var jeg rådgiver for opplæring i fengsel på utdanningsavdelingen hos tidligere Fylkesmannen i Hordaland, men jeg savnet klasserom og elever og gikk tilbake til lærergjerningen ved St. Paul Gymnas.

 På St. Paul Gymnas underviser jeg i de ulike matematikkfagene, men jeg kan også undervise i engelsk og norsk. I tillegg er jeg mentor, trinnleder og faggruppeleder for realfag og matematikk.

Utdanningen min er fra Universitetet i Bergen der jeg tok en master i pedagogikk. Etterpå har jeg tatt videreutdanning i matematikkdidaktikk, veiledning og spesialpedagogikk.