LINJENE - FRANSK - ITALIENSK - SPANSK

Tysk

Det er mange gode grunner til å velge tysk. Tysk er lett å lære fordi vi har så mange like ord. Tysk er i likhet med norsk et indogermansk språk og for lang tid tilbake var tysk, engelsk og nordisk samme språk!

Siden Bergen er en Hansaby har vi ekstra mange låneord fra plattysk, de kom med håndverkerne i middelalderen. For eksempel ord som ‘håndverk’ og ‘lærling’.

Tyskland er vår største handelspartner, og det kan godt være at du i fremtiden vil ha en jobb der det er nyttig å ha tyskkunnskaper. Selv om tyskerne begynner å bli flink i engelsk, er det viktig å kunne språket og kulturen hvis du skal forhandle med noen. Det fins mange gode universiteter og høyskoler i Tyskland, Sveits og Østerrike, der du kan studere f.eks. medisin, biologi, økonomi og språk for å nevne noen.

Det er også gøy å kunne snakke tysk hvis du reiser på skiferie til Alpene, det være seg i Tyskland, Østerrike eller Sveits, eller Südtirol som i dag ligger i Italia.

Tyskelevene på St. Paul reiser på en ukes utveksling til Tyskland. Forrige gang reiste vi til Hansabyen Attendorn. Elevene på gymnaset kan også ta i mot en tysk elev og ha denne boende, dersom de har anledning til det. En annen ting som er fint med tysk på gymnaset, er at vi har tyske studenter som hjelper å undervise i timene sammen med læreren.