LINJENE - BIOLOGI - FYSIKK - GEOFAG - INFORMASJONTEKNOLOGI - KJEMI

Matematikkfagene på St. Paul gymnas

Du må ha matematikk som fag for å få generell studiekompetanse, det vil si både i vg1 og vg2. Dersom du har planlegger et spesielt studium eller studieretning bør du undersøke hvilke matematikkfag du trenger for komme inn på dette. Denne infoen finner du blant annet på Samordna opptak sine nettsider.  Vær også obs på at flere utdanninger har karakterkrav i matematikk. Dette gjelder blant annet lærer- og sykepleieutdanning.  

I vg1 kan du velge mellom praktisk og teoretisk matte, 1P og 1T. Begge fagene gir studiekompetanse, men det faglige innholdet er svært ulikt. I 1P blir mye av matematikken du har arbeidet med på ungdomsskolen repetert slik at faget passer godt for deg som syntes matematikk var vanskelig eller for deg som ikke skal studere realfag videre. I 1T bygger videre på grunnskolematematikken og gode forkunnskaper i tallregning og algebra er viktig.  

MATTEGREIER.jpg

I vg2 må du også velge matematikkfag. Her kan du velge mellom 2P (3 timer pr uke), S1 (5 timer pr uke) og R1 (fem timer pr uke). S1 og R1 er begge programfag som du kan fortsette med i vg3.  

Valgte du 1T i vg1 kan du velge hvilket fag du vil i vg2. Valgte du 1P må du ta 2P eller S1.  

På St. Paul Gymnas får elevene som velger 2P mulighet til å ploge faget. Det vil si at de har kun matematikk i høstterminen. I 2P er det mest statistikk og noe tallregning og funksjoner.  

I S1 og S2 handler det mye om algebra og funksjoner ispedd noe økonomi og statistikk.  Skal du studere realfag bør du ta R1 og R2.