IMG_20180112_135710.jpg

Kjemi

Pipette, byrette og peleus-ballong. Det kan høres ut som festlige saker, men det er faktisk utstyr man bruker på kjemisalen. På studieforberedende kjemi vil du som elev få bruke utstyr til å utforske de minste ting i universet.

Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå. Oppbygningen av stoffene kan settes i sammenheng med stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Denne vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi. Planlegging og gjennomføring av forsøk er sentralt, sammen med vurdering av forsøksresultatene opp mot de lærte teoriene. Kjemi 1 og kjemi 2 er begge fag med 5 timer i uken. Se her for en detaljert beskrivelse av kompetansemålene i kjemi 1 og kjemi 2.