Fysikk

Fysikk er kanskje den mest grunnleggende av naturvitenskapene. Fordi fagområdet spenner over så mange forskjellige områder og størrelser kan det være vanskelig å si helt presist hva som kjennetegner faget, men et hovedmål er likevel å forsøke, med matematikken som verktøy og arbeidsspråk, å finne sammenhenger i naturen.

Noen emner du vil komme innom om du velger fysikk på videregående er: Atomfysikk, lys, astrofysikk og kosmologi, kjernefysikk, termofysikk, klassisk mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og relativitetsteori.

Læreplan i fysikk finner du her.

Fra rollespill om verdensbilder

Fra rollespill om verdensbilder

Forsøk med bevaring av bevegelsesmengde (Foto: Martin Hauken)

Forsøk med bevaring av bevegelsesmengde (Foto: Martin Hauken)