Foreldremøter høsten 2019

Velkommen til foreldremøte for VG1

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG1 Tirsdag 3.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3. etasje.

Program:

 • Felles orientering og informasjon på rom 317, 3.etasje, ved rektor Petter Gjessing og assisterende rektor Gro Bjørgaas.

 • Informasjon ved Helsesøster Bente Vatle og elevinspektør Suzanne Skintveit

 • Info om matematikkfagene

 • Presentasjon av mentorene

 • Informasjon om elevtur til Krakow og skolens turtilbud ved rektor Petter Gjessing.

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG2

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG2 Onsdag 4.9.19 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje.

Program:

 • Informasjon og orientering blir gitt av stedfortredende rektor Gro Bjørgås og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Dom Lukas orienterer om skolens turtilbud i VG2 og VG3, og Jon/dom Lukas om tur til Dublin (for dem det gjelder).

Vel møtt

Velkommen til foreldremøte for VG3

Det blir foreldremøte for foreldrene til elever i VG3 Mandag 2. september 2019 kl. 19.00 på gymnaset, rom 317, 3.etasje

Progam:

 • Informasjon og orientering ved rektor Petter Gjessing og administrasjonsleder og skoleprest dom Lukas

 • Møte med mentorene

 • Informasjon om elevturene til Roma og Augustana/USA

Vel møtt