Programfag

Kristendom VG1/VG2

Målet for faget er at elevene skal få kjennskap til og forståelse for den katolske tro og praksis. Vi har fokus på at eleven skal lære gjennom prosjektbasert praktisk arbeid.

Her er hvordan vi jobber med temaene:

  • Fra bibelens sentrale fortellinger skal eleven lage kunstutstilling med tema frelseshistorien.

  • Fra kunsthistorien skal elevene lage en kunstpodcast der de analyserer fremstillinger av Jesus.

  • Fra kirkehistorien skal elevene dramatisere viktige epoker og hendelser for å løfte frem hvordan kirken har utviklet seg og hvordan enkeltpersoner har formet vår tro.

I forbindelse med tema Kirkens sosiale lære skal elevene ut i 5 ukers praktisk arbeid i en veldedig organisasjon. Noen besøker eldrehjem, noen jobber med språkkurs for innvandrere, noen velger å reise til Lourdes for å delta på det sosiale arbeidet som skjer der. Lourdes er en liten by i Frankrike som er et av de viktigste pilgrimstedene i den katolske verden. Der strømmer til med folk fra hele verden for å besøke grotten hvor Jomfru Maria viste seg for Bernadette. Det er på stedet en vannkilde som bringer helbredene kraft til de besøkene. Elevene får anledning til å jobbe med de besøkende der i noen dager.

Under tema filosofi skal elevene lage en filosofisk debatt der man diskuterer Gud og det onde, tro og vitenskap, og andre eksistensielle spørsmål.

Vi har stor tro på å variere både undervisningsformen og vurderingsformen i dette faget slik at elevene får tatt i bruk og utviklet ulike sider ved seg selv. Vi håper faget skal være en berikelse for elevene både intellektuelt og åndelig