LINJENE - REALFAG - KRISTENDOMSKUNNSKAP - FREMMEDSPRÅK

SPRÅK- OG SAMFUNNSFAG

Sosiologi

INTERNASJONAL ENGELSK

Latin

politikk og menneske-rettigheter

RETTSLÆRE

Engelsk litteratur og kultur

historie og filosofi

psykologi