rettslære1.png
rettsl%C3%A6re2.jpg

Rettslære

Rettslære handler i stor grad om å løse juridiske problemer. Vi lærer om ulike lover og rettsområder, og jobber mye med praktiske oppgaver (caser) for å løse problemene. Da bruker vi såkalt juridisk metode.

Rettslære består av to programfag: rettslære 1 og rettslære 2. Fagene kan velges uavhengig av hverandre.

I rettslære 1 lærer du om blant annet familierett, arverett, arbeids -og likestillingsrett, strafferett.

Spørsmål som dukker opp kan være:

* Kan jeg som 15 åring selv bestemme over penger jeg har tjent?

* Kan dine foreldre gjøre deg arveløs?

* Hva er diskriminering, og hvor går grensen for hva man må tolerere?

I rettslære 2 lærer du om blant annet kjøpsrett, avtalerett, erstatningsrett og menneskerettigheter.

Spørsmål som dukker opp kan være:

* Må moren til Per betale for ruten Per knuste da han sparket fotballen gjennom naboens vindu?

* Kan jeg få ny glattetang når den slutter å virke etter 2 år?

* Hvor langt går ytringsfriheten, finnes det grenser for hva man kan si?