Gode mobbetall på gymnaset

Elevundersøkelsen fra 2018 viser at det er svært lave mobbetall ved St. Paul gymnas. Faktisk er det ingen elever som oppgir at de blir mobbet. “Vi er svært glade for at elevene vår er trygge og har det godt på skolen,” uttaler rektor Petter Gjessing. Vi har gjennom flere år arbeidet systematisk mot mobbing, og er svært glade for at dette arbeidet gir resultater.

mobbetall.png

Avisa Dagen har skrevet en artikkel om mobbetallene ved de kristen friskolene: Derfor er det lite mobbing ved kristen skoler. Du kan utforske alle tallene fra elevundersøkelsen på Skoleporten.