REISER - ITALIA - TYSKLAND - SPANIA

Språkreise Frankrike 

På sightseeing i Marseille mars 2019

På sightseeing i Marseille mars 2019

Frankrike4.jpg

Språkreise til Marseille i Frankrike er et frivillig tilbud for elever fra VG1 og VG2 som har valgt fransk. Turen blir kun gjennomført dersom det er nok påmeldte elever.

Reisedato: en uke i våren hvert annet år.

Mål: Elevene besøker vår partnerskole i Marseille og får muligheten til å få en tilleggskompetanse ved å oppleve en annen kultur og erfare hvordan utdanning fungerer i et annet land. Et utenlandsopphold er også en god måte å skaffe seg nye venner på.

OBS! • GJENBESØK.

Ved påmelding forplikter en seg til å ta imot en utvekslingselev fra partnerskolen på gjenbesøk hjemme i Bergen i en uke. Kan man ikke selv ta imot en elev, men gjerne vil reise likevel, må man selv finne en familie som kan gjøre dette. Denne avtalen må være på plass ved påmeldingen.