Språkreise Italia

Et frivillig tilbud for elever i VG3 som har valgt italiensk

Reisedato: i VG3 rett etter klasseturen til Roma

Mål: Elevene besøker en språkskole i Roma og får muligheten til å få en tilleggskompetanse ved å oppleve en annen kultur og fordyper sine italienskkunnskaper.

Turen er i utgangspunktet åpent også for elever som avsluttet italiensk i VG2, men det kan hende at antall plasser er begrenset og at det blir loddtrekning