REISER - FRANKRIKE - ITALIA - TYSKLAND

Språkreise Spania 

Et frivillig tilbud for elever fra VG1 og VG2 som har valgt spansk

Reisetidspunkt: en uke på våren annethvert år.

Mål: Elevene besøker vår partnerskole i Spania og får muligheten til å få en tilleggskompetanse ved å oppleve en annen kultur og erfare hvordan utdanning fungerer i et annet land. Et utenlandsopphold er også en god måte å skaffe seg nye venner på.

OBS! • GJENBESØK

Ved påmelding forplikter en seg til å ta imot en utvekslingselev fra partnerskolen på gjenbesøk hjemme i Bergen i en uke. Kan man ikke selv ta imot en elev, men gjerne vil reise likevel, må man selv finne en familie som kan gjøre dette. Denne avtalen må være på plass ved påmeldingen.